Medlemsfordeler

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening har på vegne av medlemmene, forhandlet frem gode avtaler.

Våre fordeler

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening har på vegne av medlemmene, forhandlet frem gode avtaler.  Avtalene oppnår du ved å henvise til KOL-avtalen. KOL jobber regelmessig med å utvikle og forbedre medlemsavtalene.

For etablering av en fullverdig karriereordning

Styret

Perioden 2023 - 2026
Leder

Per L Lausund

FFI
Nestleder

Marianne Klever

FD
Styremedlem

Heidi Kraft Johnsen

Forsvaret
Styremedlem

Kim André Sabel

Forsvaret
Styremedlem

Eivind Sørdal

FMA
Styremedlem

Morten Wike

Sivil
Styremedlem

Anette Malmo

Forsvaret
Vara til styret

Helge Øverberg

Forsvaret