Gjensidige

Gjensidige er KOLs leverandør på gode forsikringsordninger.

KOLs forsikringer, herunder dødsfall og uførepluss gjelder i krigs- og risikoområder.

For andre forsikringstagere er det satt begrensinger, men dette bortfaller dersom du er medlem av KOL.

Har du spørsmål angående medlemsfordelene i Gjensidige – ring 915 03100 (vis til TEKNA/KOL-avtalen)
eller ring KOLs kontaktperson hos Gjensidige,

Ring våre forsikringskontakter i Gjensidige,
Navn : Kristian Kjeldstadli   /  Glenn Hagmansen
Telefon: 469 38 241             /    901 89 087

eMail: kristian.kjeldstadli@gjensidige.no
eMail: Glenn.Hagmansen@gjensidige.no

Kadetter og elever bør orientere seg om KOLs spesialavtaler for deres kategori.

Se KOLs egen side hos Gjensidige for mer informasjon, eller denne oppsummeringen av forsikringsfordelene for 2022.

For etablering av en fullverdig karriereordning