Om oss

Her kan du finner informasjon om KOLs historie, vedtekter og hovedstyret.

Vår historie

Lokale offisersforeninger hadde i løpet av 1800-tallet grodd opp rundt om i landet med Kristiania Militære samfund som mønster. Foreningene bar stort sett preg av å ta seg av sosiale saker. Lønnsspørsmål var nærmest på grensen av det passende som oppgave for en offisersforening.

En lang rekke samfunnsgrupper hadde imidlertid organisert seg. Den norske lægeforening fra 1886, Norges lærerlag fra 1882, Norsk lektorlag fra 1882, Presteforeningen fra 1900 og Norges underoffisersforening ( nå Norges Offisersforbund NOF) fra 1896. I 1901 og 1904 ble tanken om en landsforening for offiserer lagt frem, uten at dette førte til noe. Dramatiske hendinger i tiden frem til 1905 var noe av årsaken. I 1906 ble imidlertid tanken tatt opp igjen.
Offiserer i oppstilling

Hvorfor velge KOL?

Det er KOLs medlemmer som er de viktigste ambassadørene for KOL. Det er meget viktig for KOL at medlemmene hjelper til med å spre riktig kunnskap om KOL. Et vesentlig ledd i dette er at medlemmene kjenner KOLs kjerneverdier og hovedsaker. Hva andre måtte si eller mene er uvesentlig. Noe fakta som kan nevnes er:
1.
KOL er den organisasjonen som organiserer både militære og sivile.
2.
KOL er organisasjonen som jobber for at utdannelse skal lønne seg.
3.
KOL er den eneste som jobber for en fullverdig karriereordning.
4.
KOL har svært gode forsikringsavtaler gjennom Gjensidige.

For etablering av en fullverdig karriereordning

Styret

Perioden 2023 - 2026
Leder

Per L Lausund

FFI
Styremedlem

Heidi Kraft Johnsen

Forsvaret
Styremedlem

Marianne Strømsborg Klever

FD
Styremedlem

Kim André Sabel

Forsvaret
Styremedlem

Eivind Sørdal

FMA
Styremedlem

Morten Wike

Sivil
Styremedlem

Anette Malmo

Forsvaret
Vara til styret

Helge Øverberg

Forsvaret

Representasjonskapet

Vi holder for tiden på å oppdatere denne listen. Sjekk igjen senere.

Sekretariatet

Generalsekretær

Anders Barman Stenberg

Sjøforsvaret
Forhandlingssjef

Svein-Håkon Forvik

Hæren
Forhandlingsleder

Lars-Jonas Westerfjell

Hæren
Kommunikasjonssjef

Anne-Lise Hammer

Sivil
Forhandlingsleder OU

Magne Hovland

Sjøforsvaret
Forhandlingsleder

Christopher Leegaard

Luftforsvaret

HTV / ATV

Vi holder for tiden på å oppdatere denne listen. Sjekk igjen senere.