Om oss

Her kan du finner informasjon om KOLs historie, vedtekter og hovedstyret.

Vår historie

Lokale offisersforeninger hadde i løpet av 1800-tallet grodd opp rundt om i landet med Kristiania Militære samfund som mønster. Foreningene bar stort sett preg av å ta seg av sosiale saker. Lønnsspørsmål var nærmest på grensen av det passende som oppgave for en offisersforening.

En lang rekke samfunnsgrupper hadde imidlertid organisert seg. Den norske lægeforening fra 1886, Norges lærerlag fra 1882, Norsk lektorlag fra 1882, Presteforeningen fra 1900 og Norges underoffisersforening ( nå Norges Offisersforbund NOF) fra 1896. I 1901 og 1904 ble tanken om en landsforening for offiserer lagt frem, uten at dette førte til noe. Dramatiske hendinger i tiden frem til 1905 var noe av årsaken. I 1906 ble imidlertid tanken tatt opp igjen.
Offiserer i oppstilling

Hvorfor velge KOL?

Det er KOLs medlemmer som er de viktigste ambassadørene for KOL. Det er meget viktig for KOL at medlemmene hjelper til med å spre riktig kunnskap om KOL. Et vesentlig ledd i dette er at medlemmene kjenner KOLs kjerneverdier og hovedsaker. Hva andre måtte si eller mene er uvesentlig. Noe fakta som kan nevnes er:
1.
KOL er den organisasjonen som organiserer både militære og sivile.
2.
KOL er organisasjonen som jobber for at utdannelse skal lønne seg.
3.
KOL er den eneste som jobber for en fullverdig karriereordning.
4.
KOL har svært gode forsikringsavtaler gjennom Gjensidige.

For etablering av en fullverdig karriereordning

Styret

Perioden 2023 - 2026
Leder

Per L Lausund

FFI
Nestleder

Marianne Klever

FD
Styremedlem

Heidi Kraft Johnsen

Forsvaret
Styremedlem

Kim André Sabel

Forsvaret
Styremedlem

Eivind Sørdal

FMA
Styremedlem

Morten Wike

Sivil
Styremedlem

Anette Malmo

Forsvaret
Vara til styret

Helge Øverberg

Forsvaret

Representasjonskapet

Medlem

Anders Nenseth

Medlem

Marius Herberg

Medlem

Harald Aamoth

Medlem

Ingrid Kvamme

Medlem

Magne Hovland

Medlem

Freddy Sæther

Medlem

Erlend Rondeel

Vara

Jone Iversen

Vara

Peter Rokne Altenau

Vara

Atle Melum

Vara

N N

Sekretariatet

Generalsekretær

Anders Barman Stenberg

Sjøforsvaret
Forhandlingssjef

Svein-Håkon Forvik

Hæren
Forhandlingsleder

Lars-Jonas Westerfjell

Hæren
Kommunikasjonssjef

Anne-Lise Hammer

Sivil
Forhandlingsleder OU

Magne Hovland

Sjøforsvaret
Forhandlingsleder

Christopher Leegaard

Luftforsvaret

HTV / ATV

HTV Sjøforsvaret

Grete Frømyr

HTV FSAN

Jens Grosvold Julsrud

HTV Luftforsvaret

Anette Malmo

HTV Sjøforsvaret (fungerende)

Lars Henrik Nesse Strømmen

HTV Hæren

Bjørnar Riley

HTV FSAN

Jakob Sørbø

HTV FHS

Bård Ravn

HTV FOH

Espen Nicolaisen

HTV FST

William Richard Sætren

HTV FPVS

Thor Strand

HTV FFT

Ole Angell

HTV CYFOR

Terje Finnanger

HTV HV

Per Gunnar Grosberghaugen

HTV FD

Gjermund Smiseth

HTV FB

Pål Amund Grothe

HTV FB

Morten Skaarer

HTV FFI

Tone Solberg

HTV FMA

Ole Martin Bismo

ATV FMA Landkap

Atle Ravndal

ATV 134 Luftving

Magnus Krossby

ATV Marinen

Emil Willesvik

Kadettkontakt Sjøkrigsskolen

Erlend Rondeel

Kadettkontakt Sjøkrigsskolen

Johannes Hellene

Kadettkontakt KS Linderud

Anna Ellingsen

Kadettkontakt KS Linderud

Arild Andre Wike

Kadettkontakt Luftkrigsskolen

Marina Kjersem

Kadettkontakt Luftkrigsskolen

Jonas Solli