Om oss

Her kan du finner informasjon om KOLs historie, vedtekter og hovedstyre.

Vår historie

Lokale offisersforeninger hadde i løpet av 1800-tallet grodd opp rundt om i landet med Kristiania Militære samfund som mønster. Foreningene bar stort sett preg av å ta seg av sosiale saker. Lønnsspørsmål var nærmest på grensen av det passende som oppgave for en offisersforening.

En lang rekke samfunnsgrupper hadde imidlertid organisert seg. Den norske lægeforening fra 1886, Norges lærerlag fra 1882, Norsk lektorlag fra 1882, Presteforeningen fra 1900 og Norges underoffisersforening ( nå Norges Offisersforbund NOF) fra 1896. I 1901 og 1904 ble tanken om en landsforening for offiserer lagt frem, uten at dette førte til noe. Dramatiske hendinger i tiden frem til 1905 var noe av årsaken. I 1906 ble imidlertid tanken tatt opp igjen.

Les mer om vår historie

Hvorfor velge KOL?

Det er KOLs medlemmer som er de viktigste ambassadørene for KOL. Det er meget viktig for KOL at medlemmene hjelper til med å spre riktig kunnskap om KOL. Et vesentlig ledd i dette er at medlemmene kjenner KOLs kjerneverdier og hovedsaker. Hva andre måtte si eller mene er uvesentlig. Noe fakta som kan nevnes er:

1.

KOL er den organisasjonen som organiserer både militære og sivile.

2.

KOL er organisasjonen som jobber for at utdannelse skal lønne seg.

3.

KOL er den eneste som jobber for en fullverdig karriereordning.

4.

KOL har svært gode forsikringsavtaler gjennom Gjensidige.

For etablering av en fullverdig karriereordningen

Hovedstyret

Perioden 2021 - 2023

Leder

Eivind Sørdal

Forsvarsgren:
L
Nestleder

Heidi Kraft Johnsen

Forsvarsgren:
L
Nestleder

Per Lausund

Forsvarsgren:
H
Styremedlem

Jon Wicklund

Forsvarsgren:
L
Styremedlem

Anne-Lise Hammer

Forsvarsgren:
SIV
Styremedlem

Jone Iversen

Forsvarsgren:
S
Styremedlem

Kim André Sabel

Forsvarsgren:
S
Styremedlem

Marius Herberg

Forsvarsgren:
L
Styremedlem

Christopher Leegaard

Forsvarsgren:
L
Styremedlem

Dag Asgeir Bjørnerud

Forsvarsgren:
H
Styremedlem

Marianne Klever

Forsvarsgren:
L
Styremedlem

Atle Melum

Forsvarsgren:
H
Styremedlem

Peter Rokne Altenau

Forsvarsgren:
H
Styremedlem

Magne Hovland

Forsvarsgren:
S
Styremedlem

Anne Katrine Reiersølmoen

Forsvarsgren:
L
Styremedlem

Harald Rist Aamoth

Forsvarsgren:
L
Styremedlem

Helge Øvreberg

Forsvarsgren:
S
Styremedlem

Morten Wike

Forsvarsgren:
SIV
Styremedlem

Per Olav Flatholm

Forsvarsgren:
H
Styremedlem

Frederick Magnus Fladmark

Forsvarsgren:
H
Styremedlem

Freddy Sæther

Forsvarsgren:
L
Valgkomite

Harald Rist Aamoth

Forsvarsgren:
L
Valgkomite

Ingrid Bruvik Kvamme

Forsvarsgren:
S
Valgkomite

Lars-Jonas Westerfjell

Forsvarsgren:
H
Observatør

Anders Barman Stenberg

Forsvarsgren:
S
Observatør

Svein-Håkon Forvik

Forsvarsgren:
SIV
Observatør

Lars-Jonas Westerfjell

Forsvarsgren:
H