Advokatbistand

Bistand av advokat som kjenner Forsvarets særegenhet.

Kontakt KOL sekretariat for mer informasjon om mulighetene for én time gratis advokatbistand.

For etablering av en fullverdig karriereordning