Tillitsvalgte

Her kan du finne hoved- og avdelingstillitsvalgte.

HTV Hæren

Bjørnar Riley

HTV Sjøforsvaret

Grete Frømyr

HTV Luftforsvaret

Anette Malmo

HTV FS

KOL Sekretariat

HTV FST

Magne Hovland

HTV FOH

Espen Nicolaisen

HTV HV

Per Gunnar Grosberghaugen

HTV FLO

KOL Sekretariat

HTV CYFOR

Terje Finnanger

HTV FSAN

Jens Grosvold Julsrud

HTV FSAN

Jakob Sørbø

HTV FHS

Bård Ravn

HTV FPVS/ HTV utland

Thor Strand

HTV FFT

Ole Guttorm Angell

Kadettkontakt

Johannes Hellene

Kadettkontakt

Lasse Stue

HTV FD

Marianne Strømsborg Klever

HTV FFI

Anne Lise Hammer

HTV FB

Morten Skaarer

HTV FB

Pål Amund Grothe

HTV FMA

Ole Martin Bismo