Utlysning fra Hærens kunnskapslegat for 2024

23. oktober 2023

Stipend

Offiserer fra Hæren med krigsskoleutdanning (bachelor-nivå el høyere) kan søke om stipend til å gjennomføre militærvitenskaplig arbeid. Søknaden skal være faglig og/eller tjenstlig begrunnet og må inneholde budsjett for planlagte kostnader. Fullfinansiering kan ikke påregnes.

Belønning

Offiserer fra Hæren kan søke om belønning for ferdigstilt militærvitenskapelig arbeid med relevans til Hæren. Belønning kan være dekorasjonen «Generalmajor Hakon Hansens gullmedalje» og/eller et beløp fastsatt av legatstyret.

Søknadsfrist

Skriftlig, personlig søknad med relevante vedlegg sendes elektronisk til HKLs styre ved major Ola Kjørstad, epostadresse: okjorstad@mil.no

Søknadsfrister 1. februar 2024.

Kunngjøring av tildeling(er) vil skje innen utgangen av mars 2024.

Lenke til kunngjøring