Tvangskonvertering behandlet i tingretten

14. desember 2023
Felles uttalelse KOL, BFO og NOF

Personell som ikke hadde konvertert frivillig fra OF- til OR-grad innen utgangen av 2020, ble våren 2021 tvangskonvertert av Forsvaret til OR. Forsvaret hjemlet dette i arbeidsgivers styringsrett. Forbundene varslet at en slik håndtering var uakseptabel, og at Forsvaret ikke hadde en slik myndighet. Vi ønsket derfor å få denne beslutningen rettslig prøvet. Med hvert sitt medlem som saksøker, valgte derfor BFO, KOL og NOF, med hjelp fra Tor Gresseth i Wahl-Larsen advokatfirma, å gå til felles søksmål mot Staten. Saken ble behandlet over tre dager i Oslo tingrett, og en fikk da høre vitneforklaringer fra de berørte medlemmer, forbundenes representanter og arbeidsgiverrepresentanter i FST og FPVS. Vi avventer nå dom i saken, som er varslet å komme i uke 4/2024.

 

Forbundene har samarbeidet godt om saken hele veien, men vil presisere at det oppleves leit at denne saken ikke kunne løses uten å måtte møte Forsvaret i rettssalen.

Det vil komme ut mer informasjon når dom foreligger.