Totalforsvaret - hvor godt rustet er vi?

1. mars 2024
Anne-Lise Hammer, kommunikasjonssjef KOL

–  En levende debatt om hvordan samfunnet kan styrke sin beredskap og forsvarsevne, bidrar til å skape større bevissthet i befolkningen, sa Anders B. Stenberg, generalsekretær i KOL, da han ønsket velkommen til frokostmøte på Grand hotell tirsdag denne uken, og han fortsatte:

– For tre dager siden ble to-årsdagen for Russlands fullskala invasjon av Ukraina markert. Angrepet foranlediget et vendepunkt i europeisk sikkerhetstenkning.

En konsekvens av den russiske invasjonen var at Finnland ble medlem av Nato i rekordfart, og i går ble det siste hinderet for svensk medlemskap i Nato passert. Sverige oppgir med det en nøytralitet som har vart siden Napoleons-krigene.

I Sverige har også forsvarssjefen, Michael Bydén, bedt svenskene om å forberede seg på krig. Det samme har den den svenske sivilforvarsstatsråden, Carl-OskarBohlin.

I 2024 skal det gjennomføres valg i sju av verdens ti største land. Størst spenning knytter det seg om USA får en ny president som vil trekke USA i mer isolasjonistisk retning. Samtidig er ytre høyre på frammarsj i Europa.

 

Økt kompetanse
– Begge kommisjonene peker på behovet for økt kompetanse i flere deler av samfunnet for å øke vår totale forsvars- og samfunnsmessige beredskap.

Spisset er hensikten med dagens frokostmøte at vi forsøker å belyse hvordan vi sterkere kan bidra til å løfte kommisjonenes problemstillinger, og gi innspill på løsninger til den utfordringen rundt kompetanse i samfunnet som begge utredningene har pekt på.

Til å hjelpe oss med det, har vi vært så heldige å få med oss tre innledere:

  • generalløytnant (R) Arne Bård Dalhaug, holderen innledning om de geopolitiske faktorene med utgangspunkt i Ukraina-krigen.
  • sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø, innleder rundt den innflytelsen både pandemi og geopolitikken utøver på den globale økonomien, relatert direkte til Norge.
  • president i NITO, Trond Markussen, innleder om arbeidslivets rolle med bakgrunn i at NITO er landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer.

Etter innlendingene vil det bli en paneldebatt med medfølgende panel: Odd Harald Hovland (Ap), justiskomiteen på Stortinget, Hårek Elvenes (H), forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, og de tre innlederne. Til å holde styr på debattantene, vil professor ved UiO, Janne Haaland Matlary, hjelpe oss.

Før vi avslutter, vil nestleder i Politiets fellesforbund, Ørjan Hjortland, ha enkort oppsummering, avsluttet Anders Stenberg sin velkomst.

Lenketil opptak av frokostmøtet (som ble strømmet via facebook).

Bildet øverst viser fra venstre: Arne Bård Dalhaug, Hårek Elvenes (H), Trond Markussen(NITO) Erica Blom Dalstø (SEB), Odd Harald Hovland (A), og debattleder Janne Haaland Matlary (foto: KOL).