Studietur til Brussel

20. oktober 2023
Anne-Lise Hammer

Tillitsvalgte og medlemmer begynte turen med et besøk til SHAPE, Supreme Headquartes Allied PowersEurope, som ligger i Mons 8 mil sør-vest for Brussel.

Roller, oppgaver og omstilling

Brigader Hans Ole Sandnes, som er Norges militære representant ved hovedkvarteret, innledet med å fortelle om de nasjonale representantenes roller og oppgaver.

Deretter delte assisterende stabssjef ved Partnership Directorate, kontreadmiral Gunnstein Bruåsdal, sine betraktninger rundt partnernes rolle i og til Alliansen . Han understreket behovet for partnere og at de spesielt kan tilføre Alliansen viktige kapasiteter og kapabiliteter. Kommandørkaptein Stig Berg avsluttet denne delen av studieturen med å fortelle om omstillingen av SHAPE til et Warfighting HQ og hva dette betyr for hovedkvarterets og rollen til SACEUR, Supreme Allied Commander Europe.

Lørdag morgen var viet til noen av KOLs samarbeidspartnere, Gjensidige og Kron, som blant annet informerte om forsikringsordningene for KOLs medlemmer. Deretter forklarte Marianne Klever om den politiske prosessen rundt Natos forvarsplanleggingsprosess (NDPP), og hvordan denne påvirker og harmoniseres med vår nasjonale forsvarsplanlegging.

Lov- og avtaleverk

Resten av dagen tok Magne Hovland og Christopher Leegaard for seg avtaleverket som regulerer samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Kursdeltakerne fikk også en grundig gjennomgang av Forsvarets viktigste avtaler.

Det ble også satt av tid til sightseeing for å se noen av Brussels severdigheter som Grand-Place og Manneken Pis.