Pensjonsforhandlingene utsatt - igjen

21. juni 2024
Anne-Lise Hammer, kommunikasjonssjef i KOL

25. august i fjor ble det inngått en pensjonsavtale mellom hovedsammenslutningene og Staten om pensjon og særaldersgrenser. Det ble også bestemt at det skulle gjennomføres forhandlinger om spesielle vilkår for ansatte med pliktig fratreden. Forhandlingene skulle være sluttført innen 1. juli i år. 

I dag er det kun offiserer og spesialistbefal som må gå av med pensjon ved oppnådd aldersgrense. 

Ny frist 1. oktober i år

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som på statens vegne fører pensjonsforhandlingene, har denne uken bedt om at fristen utsettes til 1. oktober. Dette er akseptert av organisasjonene.

Innføring av en påslagsordning i Statens pensjonskasse fra 2020, bortfall av 85-årsregelen, innføringen av levealdersjustering og fjorårets avtale om vilkår for særalderspensjonister, innebærer samlet dårligere pensjonsvilkår for militært personell.

Viktigst med en god løsning

KOL er beredt til å ta opp forhandlingene på overtid. I en tid hvor Forsvaret skal øke antall ansatte og hvor personellets samlede kompetanse er nødvendig for å gjennomføre en svært ambisiøs langtidsplan, henstiller KOL Regjeringen om å bruke tiden fram til 1. oktober til å finne løsninger som styrker personellets vilje til fortsatt å arbeide i forsvarssektoren. Det fortjener personellet og det trenger Forsvaret.

Lenke til ordliste om pensjon