Ny ledelse og moderniserte vedtekter

10. november 2023
Anne-Lise Hammer

Mindre styre

Over lengre tid har KOL hatt et hovedstyre bestående av 24 personer. Tanken var at hovedstyret skulle favne alle forsvarsgrener, sivile og militære, geografisk spredning og alderssammensetning. Som et ledd i moderniseringen av ledelsesstrukturen valgte generalforsamlingen, i henhold til de vedtatte nye vedtektene, et styre som i større grad skulle være i stand til å ivareta det ansvaret som tillegger et mer «profesjonelt» styre. Kompetanse og erfaring innenfor fagområder som styret har ansvaret for er førende.

Som det framkommer i de endrede vedtektene tydeliggjøres ansvaret for organisering av virksomheten, løpende oppfølging av den daglige ledelsen, oppfølging av økonomi og regnskap. Styrets oppgaver blir ikke i så stor grad å ivareta den enkelte medlems interesser på områder som tariff og liknede, men i større grad det indre liv i virksomheten.

Styremedlemmer (2023–2026):

 • Per L. Lausund (leder)
 • Heidi Kraft Johnsen
 • Marianne Strømsborg Kløver
 • Kim André Sabel
 • Eivind Sørdal
 • Morten Wike
 • Anette Malmo
 • Helge Øverberg (varamedlem)

Representantskap

Etablering av et representantskap sammensatt på samme måte som det tidligere hovedstyret, vil kunne representere de ulike medlemmene i KOL, med tilhørighet til forsvarsgren, bransje, etat/avdeling og geografisk tilhørighet.

Medlemmer 2023–2026:

 • Erlend Rondeel
 • Anders Nenseth
 • Marius Herberg
 • Anne Kath Reiersølmoen
 • Harald Aamoth
 • Ingrid Kvamme
 • Magne Hovland
 • Freddy Sæther
 • Atle Melum (vara)
 • Peter Rokne Altenau (vara)
 • Jone Iversen (vara)
 • NN (vara)

Hovedtillitsvalgte

De hovedtillitsvalgte i de ulike etaten, forsvarsgrenene og andre driftsenheter i Forsvaret spiller også en sentral rolle i KOL.

Sekretariatet har jevnlig kontakt med disse både for opplæring, konferanser og støtte for å kunne ivareta de enkelte medlem på en god måte. Hovedtillitsvalgte kan også delta som observatører på representantskapsmøter og på styremøter ved behov.

Lenke til nye vedtekter.