Gode lønnsoppgjør i Forsvaret og ved FFI

25. oktober 2023

Forsvaret

I Forsvaret ble protokollen fra 2.5.1-forhandlingene undertegnet av partene 20. oktober. I årets mellomoppgjør valgte arbeidsgiver å skyte inn «friske midler» i potten.

 – Tilskuddet er ikke stort, men et skritt i riktig retning for å klare å beholde verdifull kompetanse. Ikke minst er det viktig i en dyrtid, når også særaldersgrenser og pensjonsrettighetene er i endring, kommenterer KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik.

Resultat - 7,2 prosent til alle, minimum kr 38 000,-.

 – I tillegg til denne lønnsøkningen, som har tilbakevirkende kraft fra 1. mai, har vi nå fått alle majorer/orlogskapteiner over på lønnsstige. Dette innebærer at alle offiserer opp til nevnte gradsnivå får 1,1 prosent i tillegg til resultatet av dette oppgjøret, fra og med andre året i stilling. Lønnstillegget vil bli utbetalt før årsskiftet i enten november eller desember.

KOL er invitert til reforhandling av Forsvarets lønnspolitikk som er planlagt ferdigstilt innen 28. februar 2024.

Lenke til protokoll HTA 2.5.1 – årlige forhandlinger for Akademikerne og Unio 2023

FFI

Ved FFI ble de ferdige med årets 2.5.1-forhandlinger allerede 18.september. I dette mellomoppgjøret har arbeidsgiver valgt ikke å skyte inn penger i potten.

Resultatene fra forhandlingene mellom FFI som arbeidsgiver og ansatte som tilhører hovedtariffavtalen Akademikerne og Unio er at det gis et generelt tillegg med følgende fordeling og basert på grunnlønn per 30. april 2023:

  • Ansatte med brutto grunnlønn inntil kr. 956 000: 5,7 prosent
  • Ansatte med brutto grunnlønn fra kr. 956 000 til kr. 1 028 299: kronebeløp på kr. 54 500
  • Ansatte med brutto grunnlønn fra kr. 1 028 300: 5,3 prosent.

På det overordnede forhandlingsmøtet ved FFI ble det også besluttet å gi et gruppetillegg oppå det generelle tillegget på kr. 7 500 til ansatte i forskningsnivå 3, ansatte i ingeniørkoder og seniorforskningstekniker. Ansatte i forskningsnivå 2 får et tillegg på sin grunnlønn på kr. 5 500. Forskningsledere i forskningsnivåer 3 og 4 får et tillegg i grunnlønnen på kr. 5 000.

Lenke til protokoll FFI fra overordnet forhandlingsmøte HTA 2.5.1 i 2023.

FD, FMA og FB

Lønnsforhandlingene i Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg er i gang, men resultatene vil ikke foreligge før nærmere forhandlingsfristen som altså er 31. oktober.