Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med staten

Oppdatert 23. mai 2024
Anne-Lise Hammer, kommunikasjonssjef KOL

Dermed er det klart at det ble brudd i forhandlingene om hovedtariffavtalen og at partene må ha bistand av Riksmekleren.

Lenke: Slik vil en Akademiker-streik ramme staten

Lenke: Akademikerne trapper opp streikeuttaket i staten

Lønnsoppgjøret i statlig sektor startet mandag 22. april. Akademikerne gikk inn i oppgjøret med krav om reallønnsvekst for medlemmene og å beholde egen avtalemodell. Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av nærmere 43 000 høyt utdannede.

Lenke til Akademikernes nyhetssak om bruddet i forhandlingene.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er 23. mai kl. 24.00.

Blant andre KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik, deltok ved oppstart sammen med leder Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli (bildet over), ved åpningen av lønnsforhandlingene og han bemerker at statens tydelige søkelys på å etablere likelydende hovedtariffavtaler (HTA), er utfordrende. - Personaldirektøren hevder blant annet at ulikelydende avtaler har medført et vesentlig administrativt merarbeid. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Tidligere medførte arbeidstakerorganisasjonenes svært ulike interesser, at forhandlingene i samme rom tok uforholdsmessig lang tid. I dag registrer vi et samlet sett lavere tidsforbruk med adskilte forhandlinger. Dette erfarer vi er situasjonen i flere av virksomhetene, bemerket Forvik.

Det viktigste for KOL er at HTA fortsatt vil gi grunnlag for en reell lokal lønnsdannelse og at forhandlingene for våre medlemmer skjer med bakgrunn i Akademikernes egen lønnsmasse.

Lokale forhandlinger i forsvarssektoren starternormalt etter sommerferien.

Invitasjon fra Akademikerne stat til alle KOLs tillitsvalgte

I etterkant av tariffoppgjøret 2024, vil Akademikerne gjennomføre sine årligekurs med informasjon om utfallet av årets sentrale tariff-forhandlinger. 

Det vil også gis en innføring i Akademikernes lønns- og forhandlingssystem. Vi vil gjennomgå Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for deg som tillitsvalgt i lokale forhandlinger, og vi vil i tillegg belyse hvilket handlingsrom dere har lokalt, skriver Akademikerne i invitasjonen.

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her: Regionale tariffkurs for statlig tillitsvalgte 2024 | Akademikerne

 

Deltakelsen på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt, må avtales med egen medlemsforening. En automatisk bekreftelse blir sendt etter påmelding.

Lenke til sendingen av de digitale kursene vil bli tilsendt på epost et par dager i forveien.