Lønnsforhandlingen for ledende personell er ferdig – nok et godt resultat for KOL i Forsvaret

28. november 2023
Anne-Lise Hammer

Under forhandling for «Gruppe 1», herunder oberst/kommandør og høyere, og tilsvarende sivile stillinger på egen særavtale, ble partene enige om at alle skal gis et tillegg på 7,2 prosent på lønnen med virkning fra 1. mai 2023. Dette tilsvarer resultatet som ble avtalt mellom KOL og øvrige akademikerorganisasjoner og Unio – og Forsvaret, i forhandlingene for de øvrige medlemmene i etaten.

Kun grunnlønnen endret

I dette mellomoppgjøret var det kun grunnlønnen som ble endret. Dette medfører derfor verken endring av ledende lønnsnivå for den enkelte, eller justering av tilleggene. Forhandlinger om dette og eventuelle andre endringer i særavtalen for ledende kommer. Vi vil informere nærmere om vi eventuelt ønsker innspill.

KOL fornøyd

KOLs forhandlingsleder Lars-Jonas Westerfjell er fornøyd med resultatet.

Bilde viser KOLs forhandlingsleder Westerfjell og Jørn Johansen fra FST. (Foto: KOL)

Westerfjell erfarer at det andre forhandlingsområdet (BFO,NOF m. fl) tar utgangspunkt i samme nivå for sine ledere. Han påpeker videre at en lønnsøkning basert på den enkeltes grunnlønn, som kan variere med flere hundre tusen, best ivaretas med en prosent-tilnærming når en velger å ikke gå ned på individnivå. Her som i gruppe 2, ville et likt kronetillegg skapt store utfordringer.

Lenke til protokollen