Informasjon til nye kadetter

31. august 2023
Anne-Lise Hammer

Onsdag 30. august på kvelden hadde Forsvarets Høyskole (FHS) tilrettelagt for at de militære arbeidstakerorganisasjonene kunne treffe 1. års kadettene på Heistadmoen. Vi som var tilstede på vegne av KOL hadde mange gode samtaler med nysgjerrige kadetter som stilte spørsmål om alt fra KOL som organisasjon til forsikringsordninger. Det var en engasjert gjeng som hadde reflekterte spørsmål. Mange av kadettene har lyttet godt og har valgt KOL som sin organisasjon. Velkommen til alle de som er meldt inn og velkommen etter til de som ikke har bestemt seg ennå.

Spesiell takk til Anna, Erlend og Arild som stilte opp for KOL