Hovedtariffoppgjør 2024

26. januar 2024
Svein-Håkon Forvik, forhandlingssjef, KOL

I Forsvaret erfarte vi at arbeidsgiver ga et tilskudd til potten med ønske om klare å beholde verdifull kompetanse. Resultat i etaten var 7,2 prosent til alle, minimum kroner 38 000,-. Sikkerheten i bunn og med en prosentuttelling over dette, mener vi godt ivaretok en akademikerprofil lokalt i Forsvaret. Fra det andre tariffområdet (BFO, NOF mfl.) fikk vi signalisert ett oppgjør som havnet på totalt ca. 6,8 prosent i Forsvaret. Her ble alle gitt 31 000,- kroner sentralt, og Forsvaret fulgte opp med et, etter vår mening, konglomerat av krav og forutsetninger for fordeling av deres begrensede lokale pott.

Hovedtariffavtalen (HTA ) 2024 – bakgrunn

Flere lønnskommisjoner mellom 1974 og 1988 påpekte at staten hadde utfordringer med å konkurrere om arbeidskraft med høyere utdanning. Dette medførte at lokale lønnsforhandlinger ble innført i 1991, men oppgjørene fortsatte med en klar lavlønnsprofil der LO var førende. Konsekvensene ble en enda mer sammenpresset lønnsstruktur. Samtidig som lønnsgapet mellom privat og statlig sektor har økt, har statens behov og etterspørsel etter arbeidskraft med høyere utdanning økt. Staten klarer fortsatt å rekruttere, men turnover blant akademikernes grupper er langt høyere enn det som er snittet. 

Vi fikk to avtaleområder på HTA i staten i 2016. På det andre avtaleområdet preges oppgjørene etter dette, fortsatt av store generelle tillegg med en tydelig lavlønnsprofil.

I hovedtarifforhandlingene i 2022 gikk Unio fra det andre avtaleområdet og framforhandlet en likelydende HTA med Akademikerne og er nå i samme forhandlingsområde.

I mars i 2023 ble Akademikerne største hovedsammenslutning i staten! Akademikerne gikk forbi LO, og forhandler nå for i overkant av 42 539 ansatte. LO er nest størst med 39 594 medlemmer herunder f.eks. NOF. Unio har 34 591 medlemmer i staten, og YS 21 100 herunder f.eks. BFO. (Alle tall i  avsnittet er per mars 2023.)

Utgangspunktet for 2024 er altså at Akademikerne, herunder KOL og Unio samlet forhandler for godt over halvparten av statens ansatte.

Detteønsker KOL for oppgjøret i 2024:

·     lokale lønnsforhandlinger

·     alle skal gis lønnsutvikling

·     at akademikerne fortsatt får forhandle med egne lønnsmidler

Vi ønsker ikke:

•       en felles hovedtariffavtale som tar utgangspunkt i at det skal gjennomføres sentrale tillegg med en utpreget lavlønnsprofil

•       at lavlønnsprofilen i den sentrale statlige arbeidsgiverpolitikken settes foran virksomhetenes behov og samfunnsoppdrag

•       et fortsatt for stort politisk avtrykk på lønnsoppgjørene i statlig sektor

Hva gjør du?

Få med deg flest mulig inn i KOL, fristen er 1. mai slik at vi kan bli enda sterkere i Forsvaret og staten. Har du innspill til lønnsoppgjøret, send dette gjerne til kol@kol.no innen 1. mars.