Fortsatt arbeid med pensjonssaken

29. september 2023

De militære organisasjonene har i dag, fredag 29. sptember, hatt et møte med Forsvarsdepartementet (FD) om veien videre for særalderspensjon og personell med 60-års aldersgrense. Vi i KOL oppfatter at FD ser mange av de problemstillingene som har oppstått i kjølvannet av pensjonsavtalen som ble inngått mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og hovedsammenslutningene i august. Partene i forsvarssektoren er enige om å holde nær kontakt om pensjonsspørsmålet framover.