Danske bank

07.04.2021
Per L Lausund

I dag ble det kjent at Danske Bank ønsker å gå ut av det norske privatmarkedet og banken jobber nå med å selge virksomheten.

Danske Bank har etter en strategisk gjennomgang besluttet å fokusere sin satsing i Norge innen bedrifts- og storkundesegmentet. Det betyr at banken ikke lenger skal videreføre investeringene i personmarkedet, og at den dermed har innledet en prosess for et mulig salg av denne delen av filialen.

─ Danske Bank i Norge har bygget opp en meget solid kundeportefølje på privatsiden med en sterk vekst de seneste årene. Det har imidlertid vært utfordrende å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet knyttet til denne delen av banken. Etter en strategisk gjennomgang har vi derfor kommet frem til at banken ikke lenger vil videreføre satsingen på personmarkedet, sier Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge. Vi har svært gode kunder i personmarkedet og kjenner på et stort ansvar. Våre kunder trenger ikke foreta seg noe som en del av prosessen rundt et mulig salg av denne delen av filialen, og vi er trygge på å finne gode løsninger som er til det beste for våre personmarkedskunder, avslutter Angelfoss.

─ Gjennom Akademikerne Pluss har det i år pågått forhandlinger om en ny bankavtale som vil sikre et godt medlemstilbud også i fremtiden, sier KOLs generalsekretær Anders Stenberg. Vi venter at ny banktilbyder vil bli avklart i løpet av juni, og vil informere nærmere så snart dette er avgjort. Alle eksisterende avtaler fortsetter som før og medlemmene behøver ikke å foreta seg noe.

Spørsmål og svar

Q:            Hvilke kunder blir berørt?

A:          Alle kunder i personmarkedet, inkludert Private Banking.

Q:             Hva betyr dette for mitt kundeforhold i Danske Bank?

A:           Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover. Vår viktigste prioritet nå er å finne et nytt hjem for våre kunder hvor alle behov vil bli tatt vare på. Vi gir deg beskjed så snart vi vet mer.

Q:             Trenger jeg foreta meg noe?  

A:           Nei, du trenger ikke foreta deg noe. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover. Vår viktigste prioritet nå er å finne et nytt hjem for våre kunder hvor alle behov vil bli tatt vare på. Vi gir deg beskjed så snart vi vet mer.

Q:             Kan jeg fortsatt betale med bankkortet mitt i Danske Bank?

A:           Ja, du kan fortsette å betale med bankkortet ditt som normalt. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q:             Jeg er Akademiker-kunde, hva skjer nå?

A:           På kort sikt skjer det ingen endringer i samarbeidet mellom Akademikerne og Danske Bank. Akademikerne har vært, og er fortsatt, en viktig partner for oss i Danske Bank. Avtalen som løper mellom oss, gjelder uavhengig av dagens utmelding.

Q:             Er Private Banking en del av denne prosessen?

A:           Konsernet ønsker å selge all virksomhet knyttet til håndtering av personkunder, i dette inngår Private Banking. Private Banking håndterer også en del selskaper. Hvorvidt disse følger med er for tidlig å konkludere med, og vil være en naturlig dialog å ha med en potensiell kjøper.

Q:             Våkner jeg plutselig opp med nye priser?

A:           Nei, salg av personmarkedet påvirker ikke dine priser. Ved prisendringer forholder vi oss til gjeldende varslingsfrist på 8 uker.

Vår viktigste prioritet nå er å finne et nytt hjem for våre kunder hvor alle behov vil bli tatt vare på. Vi gir deg beskjed så snart vi vet mer.

Q:             Jeg har nettopp søkt om boliglån hos Danske Bank, hva skjer med søknaden min?

A:           Søknaden din vil fortsatt bli behandlet. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q:             Hvor lenge før tar det Danske Bank selges?

A:           Vi er i samtaler med mulige kjøpere, og vil gi en oppdatering på dette så snart vi vet mer.

Q:             Jeg har finansieringsbevis/nybygg/ prosjektert bolig hos dere, kan jeg fortsatt bruke dette?

A:          Ja, det kan du. Banken opererer som normalt.

Ingenting endres for deg som kunde nå. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q:             Jeg har avtalt et møte, hva skjer nå?

A:           Møtet ditt vil bli gjennomført som avtalt. Vi vil ta kontakt i henhold til avtalt møtetidspunkt. Alle bankens prosesser går som normalt.

Q:             Hva skjer med fastrenteavtalen?

A:           Fastrenteavtalen løper som normalt. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q:           Nå som Danske Bank skal selges er det vel liten grunn for meg som privatkunde å bytte bank til dere?

A:           Vi står helt på startstreken av denne prosessen, og det er ingenting som vil endres for deg som kunde hos oss nå.

Du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover. Vår viktigste prioritering fremover vil være å finne et nytt hjem for våre kunder, der du vil bli godt ivaretatt og fortsatt ha konkurransedyktige vilkår på lik linje med det du har hos oss i dag.

Q:             Overtakelse av bolig, hva skjer nå?

A:          Banken opererer som normalt.

Ingenting endres for deg som kunde nå. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q:             Hva skjer med mine innskudd?

A:          Pengene dine er trygge hos oss. Banken opererer som normalt.

Ingenting endres for deg som kunde nå. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.