Akademikerne i streik!

Oppdatert 29. mai 2024
Anne-Lise Hammer, kommunikasjonssjef i KOL

-Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Lenke: Nå må staten forstå alvoret

På Akademikernes nettsider (lenken over) ser du en oversikt over virksomhene og antallet som er tatt ut i streik i hver av dem. I det nye uttaket fra 3. juni (3. uttak) er det også KOL-ere som er tatt ut (NSM).

Akademikerne går ut i streik

Etter over syv timer mekling på overtid, er det klart: det ble ikke enighet mellomAkademikerne og Staten. Dermed blir det streik fra og med fredag 24. mai kl. 07.37. 1240 medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger går ut i streik fredag morgen. Streiken trappes opp med ytterligere 700 medlemmer fra mandag 27. mai.

Staten går baklengs inn i fremtiden

Statens tilbud er et skritt tilbake til en gammeldags avtale som er dårligere for våremedlemmer.

I opptakten til årets hovedtariffoppgjør i staten har statens personaldirektør vært tydelig på at hans oppdrag først og fremst er politisk og kommer fra regjeringen.Oppdraget har vært klart: Akademikerne skal tilbake på en tariffavtale som er tilpasset LOs interesser. Staten har i årets statsoppgjør presset Akademikerne ut i konflikt. De statlige virksomhetenes behov for å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å løse sine samfunnsoppdrag, er blitt underordnet behovet for å tekkes regjeringens støttespillere i LO. Dette er nok et eksempel på denne regjeringens reverseringspolitikk.

-Statens avtaleforslag brøt med de prinsippene vi har vært enig med staten om siden 2016. Statens krav ville igjen gitt våre medlemmer et mer innviklet og gammeldags lønnssystem med dårligere lønnsutvikling, sier Kari Tønnessen Nordli.

Derfor er en egen avtalemodell viktig for Akademikerne

Akademikernesavtalemodell er viktig for å sikre høyt utdannede en god lønnsutvikling.

-Sentrale forhandlinger har aldri lønt seg for våre medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store sentrale kronetillegg har tidligere ført til at høytutdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid.

Akademikernemener utdanning må gi uttelling på lønnsslippen.

-Det statlige tariffområdet har i dag en svært sammenpresset lønnsstruktur, og verdsettelsen av akademisk kompetanse er på et bunnivå. Det har gjort det vanskelig for de statlige virksomhetene å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å kunne levere tjenester som samfunnet trenger, fortsetter hun.

Akademikernes avtalemodell sikrer at alle lønnsmidlene i hovedoppgjøret fordeles rett ut til virksomhetene i staten. Gjennom kollektive lokale forhandlinger, hvor alle virkemidler kan tas i bruk, kan de lokale tillitsvalgte sammen med arbeidsgiver bruke lønnsmidlene på en effektiv måte slik at virksomheten når sine mål.

-Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere som sammen best ser hvordan lønnsmidlene kan brukes mesteffektivt.

Forhandlingssjef i KOL, Svein-Håkon Forvik, forhandlingsleder OU KOL, Magne Hovland på huk og klapper generalsekretær i KOL, Anders Barman Stenbergs Highland terrier MacI (foto: KOL)

Lenke: Slik vil en Akademiker-streik ramme staten

Lenke: Akademikerne trapper opp streikeuttaket i staten

Lenke: Akademikerne trapper videre opp streiken fra mandag 3. juni